🎁 10% rabatt på din första order! ⏩ KLICKA HÄR!

Hur använder du isförpackningar för att underlätta återhämtning från inflammation vid idrottsskador?

Att använda varma/ kalla gelförpackningar för återhämtning från inflammation vid alla typer av idrottsskador kan vara mycket effektivt. Särskilt vid olika muskulära tillstånd och skador som orsakas av intensiv fysisk aktivitet och som genererar stelhet, smärta och svullnad.

Men först och främst vill vi prata om de vanligaste idrottsskadorna och hur man behandlar dem korrekt med kyla, värme och kall/varm kontrastterapi. Stanna kvar hos oss och ta reda på alla detaljer.

Vilka är de vanligaste idrottsskadorna som vi kan behandla med värmeterapi?

Vilka är de vanligaste idrottsskadorna som vi kan behandla med termoterapi?

Vi är medvetna om att idrott är viktigt för vår hälsa, eftersom det håller oss aktiva och friska. Det är inte bara bra för hjärtat, det är också idealiskt för att upprätthålla en hälsosam andning, upprätthålla och utveckla muskelstyrka, bland annat. Men felaktiga rörelser, snubbling, fall eller slag kan leda till idrottsskador.

Termoterapi vid idrottsskador är indicerat för den andra och tredje fasen av en skada (läkning och remodellering). Värmen underlättar läkningsprocessen genom bildandet av ny vävnad och ärrvävnad. Hur effektiv behandlingen är beror dock på om den initiala smärtan och inflammationen har minskat.

Det är därför vi vill prata med dig om de vanligaste idrottsskadorna, så att du kan lära känna dem och förebygga dem:

Sträckningar

Det uppstår genom att muskler och senor används mycket under en träning eller match. På en muskulär nivå är alla rörliga delar mottagliga för sträckning eller överrörelse, vilket genererar bristningar, skador och smärta. Bland de vanligaste är bristningar i hamstrings, quadriceps och ljumskmuskeln. Det bästa sättet att undvika dem är dock att värma upp och stretcha före en intensiv sportaktivitet.

Sträckningar

En stukning uppstår när ligamentet roteras felaktigt, dras och därmed slits av. Det vanligaste hos idrottare och sportutövare är stukad fotled, följt av stukat knä, handled och armbåge, bland andra. Att ha bra teknik i den sport du utövar, värma upp och stretcha hjälper dig att undvika dem.

Tendinit

Tendinit orsakas av inflammation i senan som orsakas av överdriven upprepning av en viss rörelse. Om den inte behandlas korrekt kan tendinit leda till andra skador som lateral epikondylit, medial epikondylit eller patellar tendonit.

Skador på brosket

Vissa sporter som basket och tennis kan orsaka meniskrupturer eller broskskador. Denna idrottsskada uppstår när man svänger på knäet, eftersom det ökar risken för att skada menisken.

Skada på främre korsbandet

Detta är en skada på det främre korsbandet (ACL). Detta orsakas av plötsliga rörelser när man stannar plötsligt, landar med en kraftig stöt eller ändrar riktning, eftersom detta ligament slits av. De symptom som uppkommer efter en korsbandsskada är ett knäppande eller sprakande ljud, intensiv smärta och svullnad.

Knäskador

Efter en idrottsaktivitet utsätts knäet för mycket stötar och slitage, vilket ger upphov till olika skador. Några av de vanligaste är luxationer, frakturer, muskelbristningar och bristningar i främre korsbandet. En knäskada kan vara mycket smärtsam och försvagande och till och med kräva operation för att korrigera den. Återigen, att ha bra teknik och hållning i den sport du utövar, i kombination med uppvärmning och stretching hjälper till att förhindra dem.

Splintar i benen

Löpare och idrottsmän som ökar sin träningsfrekvens mycket snabbt drabbas ofta av en smärtande smärta på framsidan av benet. Särskild försiktighet måste dock iakttas i diagnosfasen, eftersom dessa symtom ofta misstas för en stressfraktur eller överbelastning av benet.

Frakturer eller brutna ben

Benfrakturer eller benbrott uppstår vid ansträngande idrott eller idrott med hög belastning, särskilt i ben, armar och fötter. De kännetecknas av intensiv smärta, orörlighet och vissa kommer att kräva operation för att korrigera dem. Du bör också undvika att spela om det finns smärta, eftersom smärta är en manifestation av en sträckning eller stukning. Om det inte behandlas korrekt kommer benet att vara sårbart för fraktur.

Dragning i ljumsken

En plötslig riktningsförändring kan leda till en sträckning i ljumsken, muskeln på insidan av låret. Denna typ av skada ger akut smärta, inre blåmärken på låret och svullnad. Detta inträffar vanligtvis hos idrottare som deltar i discipliner som fotboll, fotboll, hockey, basket och liknande sporter.

Tennisarmbåge

En mycket vanlig skada bland tennisspelare, golfare och andra sporter som kräver hög fysisk ansträngning i armbågen. Denna ansträngning genereras av upprepade rörelser under en lång tidsperiod. Av denna anledning rekommenderas att man håller en rytm, värmer upp och stretchar före dagen och tar pauser.

Ischias

De som spelar golf, tennis, cyklar, springer eller andra discipliner som uppmuntrar till otillräcklig stretching kommer sannolikt att drabbas av smärta i ischiasnervens bana. Denna nerv utgår från nedre delen av ryggen och går till höfterna, skinkorna och benen.

Kramp i benen eller plantar fasciit

Plantar fasciit är en annan vanlig repetitiv idrottsskada hos bland annat fotbollsspelare, basketspelare och löpare. Kraftiga stötar när man springer, stannar, startar eller duckar genererar snabbt hyperaktivitet i fötter och ben. Detta i kombination med otillräckligt stöd orsakar en inflammation i fotvalvssenan, vilket ger en skarp smärta vid varje steg.

Ryggskador eller ryggsmärta

De flesta sportaktiviteter genererar stress på både ryggen och ryggraden. Detta orsakar vanligtvis diskskador och smärta i nedre och övre delen av ryggen. Det bästa sättet att undvika dem är med bra tekniker enligt den disciplin som utövas. Håll också ryggmusklerna starka och flexibla med regelbunden lågintensiv aktivitet.

Bästsäljare

4.70 / 5
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Vid vilken tidpunkt i en skada är det bäst att använda kyla, värme eller kontrastterapi?

Vid vilken tidpunkt i en skada är det bäst att använda kyla, värme eller kontrastterapi?

Även om vi alla är benägna att skada oss, är idrottare ännu mer benägna. Detta är möjligt eftersom deras kroppar utsätts för snabba och plötsliga rörelser som ett resultat av intensiv fysisk aktivitet.

Kyl-, värme- och kontrastterapi spelar en viktig roll för att hantera smärta och inflammation vid dessa skador. Dess effektivitet visar sig i smärtlindring, minskning av inflammation och förbättring av återhämtningstiden.

Men när är det bättre att använda kyla, värme eller kontrast? Vi berättar om det nedan:

När är det bättre att använda kyla?

Kylaär idealiskt för att behandla smärta vid skador som orsakats av intensiv fysisk aktivitet. Det är ett naturligt smärtstillande medel som verkar genom att bedöva det skadade området och sakta ner de smärtsignaler som skickas till hjärnan. Kryoterapi är också mycket effektivt som antiinflammatorisk behandling, eftersom det lyckas minska blodflödet i det skadade området, vilket minskar svullnaden.

Att applicera kyla är också en del av RICE-metoden, en mycket användbar akronym som betyder:

 • Vila.
 • Is.
 • Kompression.
 • Höjning.

Effekten av kyla ökar dock när den appliceras tidigt, före de första 48 timmarna efter en akut skada. Det är också indicerat vid kroniska skador när det finns ett fall av utbrott, eftersom det annars skulle öka stelheten.

Kyla bör också användas för att behandla tendinit, rygg- och nacksmärta. Likaså vid överkänslighet, nedsatt ledrörlighet och för att förebygga fördröjd muskelvärk (DOMS).

När är det bättre att använda värme?

Värmehar en mycket positiv effekt vid behandling av idrottsskador, särskilt de som ger upphov till muskelsmärta och obehag. Termoterapi verkar genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet i det skadade området, vilket gör att musklerna slappnar av. Det rekommenderas därför starkt för behandling av artrit, ledstelhet, sträckningar och muskelsträckningar.

Värme kan också användas för att eliminera mjölksyraavfall som uppstår vid anaerob träning. Denna biprodukt ansamlas i musklerna och orsakar smärta. Värmeterapi används också för att behandla muskelspasmer i ryggen. Framför allt eftersom det genererar en smärtstillande och avslappnande effekt på spända muskler.

Det är också idealiskt för att öka rörligheten i lederna efter en skada. Några av de vanligaste är stukade fotleder, armbågar, handleder, tummar och knän, och fingrar, gräsfingrar, bland andra.

Vid akuta skador bör värme appliceras när svullnaden har avtagit. Men för idrottare är det mycket effektivt att applicera värme före träning eftersom det ökar flexibiliteten och rörelseomfånget för att undvika skador.

När är det bättre att växla mellan värme och kyla?

Medicinska specialister och fysioterapeuter rekommenderar värme- och kylkontrast för att kontrollera och minska smärta från skador. En nyskadad muskel bör behandlas med en kombination av kyla och värme. Kyla hjälper till att minska svullnad. Värme, å andra sidan, hjälper till att minska smärtan, bidrar till läkning och lindrar muskelstelhet efter att inflammationen har avtagit.

Efter en idrottsskada genererar omväxlande värme och kyla en "pumpande" verkan i cirkulationssystemet. Först begränsas cirkulationen i det skadade området i syfte att minska svullnaden, sedan ökar cirkulationen i detta område. Denna pumpande effekt är förknippad med en lätt aerob aktivitet, så den är lämplig för återhämtning av idrottsskador som förhindrar rörelse.

Denna temperaturkontrast möjliggör en snabbare återhämtning från smärta och förbättrar rörelseomfånget. Denna typ av behandling rekommenderas dock vid skador som har varat i 1 vecka eller mer, när enbart applicering av kyla och värme inte har haft någon effekt.

Kontrastbehandling med kyla/värme är också indicerat vid ländryggssmärta, där det i kombination med farmakologisk behandling hjälper till att minska smärta och obehag.

Hur utförs värme- och kylbehandlingar korrekt för att återhämta sig och minska inflammation vid idrottsskador?

Hur utförs varma och kalla terapier på rätt sätt för att återställa och minska inflammation vid idrottsskador?

Värme- och kylterapier används för att återhämta sig och minska inflammation vid idrottsskador, men vad är tidsprotokollet för att använda dem korrekt? Ta en titt på följande information där vi berättar för dig:

Protokoll för applicering av kylbehandlingar vid idrottsskador

Efter en idrottsskada indikeras protokollet för applicering av kyla inom de första 48 timmarna av skadan, särskilt för att öka dess effektivitet.

Inom denna tid är det rekommenderat:

 1. Applicera kalla gelfyllda kompresser på det inflammerade området i 20 till 30 minuter per session. Övervaka det skadade området var 5:e minut för att säkerställa att allt är OK och för att undvika skador på huden.
 2. Den kalla källan ska appliceras en gång i timmen.
 3. Processen kan upprepas 2 till 5 gånger per dag.
 4. Det rekommenderas att applicera kyla med detta protokoll minst 3 dagar i rad.

Protokoll för applicering av värmeterapi vid idrottsskador

Protokollet för att applicera värme på idrottsskador beror på hur allvarlig skadan är:

 • Vid mindre skador som ryggskott eller muskelsmärta kan värme appliceras i 15 till 20 minuter.
 • Vid svårare skador krävs mellan 30 minuter och 2 timmar för att få bättre effekt.
 • Processen kan upprepas upp till 3 gånger om dagen med 1 timmes intervall. Utom när specialisten anger något annat.

Hur använder man gel-isförpackningar för värme eller kyla och minskar inflammation vid idrottsskador?

Användning av gelisförpackningar för värme eller kyla är indicerat för att minska idrottsskador, men vet du hur man använder dem? Om svaret är nej, ta en titt på följande för att ta reda på vad du behöver veta:

Användning i kyla

För säker användning av kalla gelförpackningar vid idrottsskador bör du ta hänsyn till följande aspekter:

 • Du måste ha fryst gelförpackningen minst 2 timmar före användning om du vill uppnå bättre resultat.
 • Kontrollera att temperaturen är rätt vid beröring.
 • Placera den kalla gelförpackningen på skadan. Denna process kommer att vara mycket säker, eftersom våra gelförpackningar levereras med ett mjukt beröringsskydd. Med andra kommersiella märken bör du dock läsa indikationerna, eftersom det beror på varje tillverkare.
 • Exponeringstiden för kyla bör inte överstiga 20 minuter.
 • Du kan kombinera kyla med högläge av det drabbade området.
 • När behandlingen är klar ska kompressen läggas tillbaka i frysen.
 • Upprepa kryoterapisessionerna 2 eller 3 gånger om dagen.
 • Du kan göra detta i 3 dagar i rad.
 • Det är viktigt att hålla uppsikt över det skadade området var 5:e minut när du lägger på kompressen. Ta bort den omedelbart om du märker någon rodnad eller missfärgning.
 • Använd inte kyla före träning.
 • Undvik kylbehandling om personen har dålig cirkulation eller diabetes, öppna sår, suturer eller infekterade sår. Även personer med nedsatt känslighet för kyla, t.ex.

Varm användning

Beroende på typen av idrottsskada kommer du att behöva applicera värme för att minska smärtan och främja läkning. För att säkerställa att värmeterapin är effektiv bör dock följande rekommendationer tillämpas:

 • Värm gelkudden i en mikrovågsugn i 30 sekunder om apparatens effekt är 800 W. För andra effekter bör tiden justeras innan den lämpliga tiden uppnås.
 • Rör vid den varma gelförpackningen för att säkerställa att den har en temperatur som är behaglig att ta på.
 • Massera gelén med händerna för att fördela värmen jämnt.
 • Om det inte är för varmt, upprepa processen i ytterligare 10 sekunder i mikrovågsugnen.
 • För att värma gelförpackningen på spisen behöver du koka upp ca 3,5 liter vatten. Ta sedan bort från värmen.
 • Blötlägg gelförpackningarna i högst 7 minuter.
 • Ta bort och torka gelförpackningen med en trubbig bit pizza.
 • Kontrollera att gelförpackningen inte är överhettad innan du placerar den i kontakt med lesionen.
 • Värm inte gelförpackningen i ugnen.
 • Placera inte gelförpackningen efter fysisk aktivitet, om det skadade området är bedövat eller om det finns en öppen brännskada eller ett öppet sår.
 • Inte heller vid feber eller värmestress.
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr0,00