🎁 10% rabatt på din första order! ⏩ KLICKA HÄR!

Medicinsk ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål. Informationen på denna webbplats utgör inte medicinsk, fysioterapeutisk, kiropraktisk eller rehabiliteringsmässig rådgivning eller tillhandahållande av medicinsk behandling eller behandlingsrekommendationer.

Att surfa på denna webbplats skapar inte en professionell relation med Feel Recovery, eller med någon medlem av Feel Recovery-personalen, nedan (webbplatsen). Alla beslut om medicinsk hälsa, sjukgymnastik, kiropraktik eller rehabiliteringsrelaterad hälsovård bör fattas i samråd med din kvalificerade vårdgivare. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att behandla eller diagnostisera.

Friskrivningsklausul för information och innehåll

Allt innehåll på denna webbplats är endast avsett som information och är inte avsett som rådgivning eller en garanti för hälsorelaterade resultat. Information samlas in och delas från ansedda källor, men denna webbplats ansvarar inte för fel eller utelämnanden i rapporter eller förklaringar. Ingen person bör använda informationen, resurserna eller verktygen på denna webbplats för självdiagnos eller självmedicinering av något hälsorelaterat tillstånd. Denna webbplats lämnar inga utfästelser eller garantier om innehållets riktighet, aktualitet eller tillämplighet.

Denna webbplats tar inget ansvar för eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden eller vilseledande uttalanden. Denna webbplats utesluter ansvar för eventuella förluster, anspråk, krav, fordringar eller skador av något slag med avseende på information, innehåll eller produkter på denna webbplats. Informationen kan uppdateras när som helst, särskilt när medicinska upptäckter och forskning utvecklas med avseende på återhämtning från skada och kronisk sjukdom. Denna webbplats tar aldrig på sig något ansvar eller någon skyldighet för åtgärder som vidtas eller råd som väljs baserat på informationen på denna webbplats.

Friskrivning från ansvar

Hänvisningar inom denna webbplats eller från dess sociala profiler på någon plattform till någon specifik kommersiell eller icke-kommersiell produkt eller tjänst genom handelsnamn eller varumärke eller tillverkare utgör inte eller innebär inte ett stöd eller en rekommendation.

Friskrivningsklausul för video och bilder

Videor och bilder är endast avsedda för informations- och demonstrationssyften. De utgör rekommendationer men inte en garanti för resultat. De är inte avgörande för en individs specifika förväntningar. Smärtlindring är målet med denna webbplats genom att erbjuda råd och rekommendationer för icke-invasiva och icke-kirurgiska terapier, men framgång garanteras inte i något fall.

Friskrivningsklausul för länkar till andra webbplatser

Länkar till andra webbplatser är endast avsedda som referens. De länkar och bibliografiska referenser som valts av denna webbplats är endast för ditt stöd så att du kan verifiera sådan information på egen risk och ansvar. Denna webbplats tar inget ansvar för länkade webbplatser eller deras innehåll som kan ändras utan föregående meddelande.

En länk eller bibliografisk referens till en annan webbplats innebär inte att denna webbplats stöder eller tar något ansvar för innehållet, säkerheten, tillförlitligheten eller kvaliteten på innehållet i sin helhet eller delvis. Läs igenom sekretesspolicyn och annan information om vad, hur och varför en webbplats kan samla in och använda den information du lämnar.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr0,00