🎁 10% Zniżki na Pierwsze Zamówienie! ⏩ KLIKNIJ!

Zastrzeżenie medyczne

Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady medycznej, fizjoterapeutycznej, chiropraktycznej ani rehabilitacyjnej, ani też nie stanowią zaleceń dotyczących leczenia.

Przeglądanie tej witryny nie powoduje nawiązania profesjonalnej relacji z Feel Recovery ani z żadnym członkiem personelu Feel Recovery, dalej (Witryna). Wszelkie decyzje dotyczące opieki medycznej, fizykoterapii, chiropraktyki lub rehabilitacji powinny być podejmowane w porozumieniu z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu leczenia ani diagnozowania.

Zastrzeżenie dotyczące informacji i treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani gwarancji osiągnięcia rezultatów zdrowotnych. Informacje są gromadzone i udostępniane z renomowanych źródeł, jednak niniejsza witryna nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w raportach lub wyjaśnieniach. Żadna osoba nie powinna wykorzystywać informacji, zasobów lub narzędzi zawartych na tej stronie do samodzielnej diagnozy lub samoleczenia jakichkolwiek schorzeń związanych ze zdrowiem. Niniejsza witryna nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, aktualności lub przydatności treści.

Niniejsza witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia lub wprowadzające w błąd stwierdzenia. Niniejsza strona internetowa wyklucza odpowiedzialność za jakiekolwiek straty, roszczenia, żądania, roszczenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do informacji, treści lub produktów na tej stronie. Informacje mogą być aktualizowane w dowolnym momencie, zwłaszcza w miarę rozwoju odkryć medycznych i badań w zakresie powrotu do zdrowia po urazach i chorobach przewlekłych. W żadnym momencie niniejsza strona internetowa nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte lub porady wybrane w oparciu o informacje zawarte na tej stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Odniesienia na tej stronie internetowej lub z jej profili społecznościowych na dowolnej platformie do jakiegokolwiek konkretnego komercyjnego lub niekomercyjnego produktu lub usługi według nazwy handlowej lub znaku towarowego lub producenta nie stanowią ani nie sugerują poparcia lub rekomendacji.

Zastrzeżenie dotyczące filmów i zdjęć

Filmy i zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych i demonstracyjnych. Stanowią one zalecenia, ale nie gwarantują wyników. Nie są one rozstrzygające dla konkretnych oczekiwań danej osoby. Celem tej witryny jest złagodzenie bólu poprzez oferowanie porad i zaleceń dotyczących nieinwazyjnych i niechirurgicznych terapii, ale sukces nie jest gwarantowany w żadnym przypadku.

Zastrzeżenie dotyczące linków do innych stron internetowych

Linki do innych stron internetowych służą wyłącznie jako odniesienie. Linki i odniesienia bibliograficzne wybrane przez tę witrynę służą jedynie jako wsparcie, abyś mógł zweryfikować takie informacje na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejsza witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powiązane witryny lub ich zawartość, która może ulec zmianie bez powiadomienia.

Jakikolwiek link lub odniesienie bibliograficzne do innej strony internetowej nie oznacza, że ta strona internetowa popiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść, bezpieczeństwo, niezawodność lub jakość treści w całości lub w części. Należy zapoznać się z polityką prywatności i innymi informacjami na temat tego, co, w jaki sposób i dlaczego witryna może gromadzić i wykorzystywać podane przez użytkownika informacje.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00