🎁 10% Korting Op Je 1st Bestelling! ⏩ KLIK HIER!

Medische disclaimer

Deze site is alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. De informatie op deze website is geen medisch, fysiotherapeutisch, chiropractisch of revalidatieadvies of een medische behandeling of behandelingsaanbeveling.

Het bekijken van deze site brengt geen professionele relatie tot stand met Feel Recovery, noch met een lid van het personeel van Feel Recovery, hierna (de Website). Beslissingen met betrekking tot medische gezondheid, fysiotherapie, chiropractie of revalidatie moeten worden genomen in overleg met uw gekwalificeerde zorgverlener. De informatie op deze website is niet bedoeld voor behandeling of diagnose.

Afwijzing van informatie en inhoud

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als advies of garantie van gezondheidsgerelateerde resultaten. Informatie wordt verzameld en gedeeld uit gerenommeerde bronnen; deze website is echter niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in rapporten of verklaringen. Niemand mag de informatie, bronnen of hulpmiddelen op deze site gebruiken voor zelfdiagnose of zelfmedicatie van een gezondheidsgerelateerde aandoening. Deze website geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of toepasbaarheid van de inhoud.

Deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of misleidende verklaringen. Deze website sluit aansprakelijkheid uit voor verliezen, claims, eisen, aanspraken of schade van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie, inhoud of producten op deze website. Informatie kan op elk moment worden bijgewerkt, vooral wanneer medische ontdekkingen en onderzoek met betrekking tot herstel van letsel en chronische ziekte zich ontwikkelen. Op geen enkel moment aanvaardt deze website enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige actie die wordt ondernomen of advies dat wordt gekozen op basis van de informatie op deze website.

Afwijzing van goedkeuring

Verwijzingen op deze website of via de sociale profielen op enig platform naar een specifiek commercieel of niet-commercieel product of dienst door middel van handelsnaam, handelsmerk of fabrikant vormen of impliceren geen goedkeuring of aanbeveling.

Disclaimer video en afbeeldingen

Video's en afbeeldingen dienen uitsluitend ter informatie en demonstratie. Ze geven aanbevelingen maar zijn geen garantie voor resultaten. Ze zijn niet doorslaggevend voor de specifieke verwachtingen van een individu. Verlichting van pijn is het doel van deze website door advies en aanbevelingen te geven voor niet-invasieve en niet-chirurgische therapieën, maar succes is in geen geval gegarandeerd.

Disclaimer voor links naar andere websites

Links naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld als referentie. De links en bibliografische verwijzingen die door deze website zijn gekozen, dienen alleen ter ondersteuning, zodat u dergelijke informatie op eigen risico en verantwoordelijkheid kunt verifiëren. Deze website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gelinkte sites of hun inhoud die zonder kennisgeving kan veranderen.

Elke link of bibliografische verwijzing naar een andere website impliceert niet dat deze website de inhoud, veiligheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de inhoud geheel of gedeeltelijk onderschrijft of er enige verantwoordelijkheid voor aanvaardt. Zorg ervoor dat u het privacybeleid en andere informatie bestudeert over wat, hoe en waarom een website de door u verstrekte informatie kan verzamelen en gebruiken.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00