🎁 10% Korting Op Je 1st Bestelling! ⏩ KLIK HIER!

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe deze website de informatie gebruikt en beschermt die u ons geeft wanneer u deze website gebruikt. Deze website doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Als u ons bepaalde informatie geeft waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat die informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze website respecteert en beschermt de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gewaarborgd zijn. We hebben er alles aan gedaan om een veilige ruimte te creëren.

Uw privacy is belangrijk voor ons

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Ik raad je aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je persoonlijke gegevens op deze website invult. Gebruikers ouder dan dertien jaar mogen zich op deze website registreren als gebruiker zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

In het geval van kinderen jonger dan dertien jaar is de toestemming van hun ouders of voogden vereist voor de verwerking van hun persoonsgegevens. In geen geval zullen gegevens met betrekking tot de professionele of financiële situatie of de privacy van andere familieleden worden verzameld van minderjarigen zonder hun toestemming.

Als je jonger bent dan dertien jaar en deze website hebt bezocht zonder je ouders te informeren, moet je je niet registreren als gebruiker. Deze website respecteert en beschermt de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Als gebruiker moet je weten dat je rechten gegarandeerd zijn.

We hebben ernaar gestreefd een veilige en betrouwbare ruimte te creëren en daarom delen we onze principes met betrekking tot je privacy:

 • Persoonlijke informatie wordt nooit gevraagd, tenzij het echt nodig is om je de gewenste diensten te leveren.
 • We delen nooit je persoonlijke informatie met iemand, behalve om te voldoen aan de wet of met jouw uitdrukkelijke toestemming.
 • Je persoonlijke gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan die in dit privacybeleid zijn vermeld.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid kan veranderen afhankelijk van wettelijke of zelfregulerende vereisten, dus gebruikers wordt aangeraden het regelmatig te bezoeken. Het zal van toepassing zijn in het geval dat gebruikers besluiten een van de contactformulieren in te vullen waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld.

Deze website voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), evenals aan Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Voor de toepassing van de bepalingen van de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de persoonsgegevens die via de formulieren op de website worden verzonden, behandeld als gegevens van "gebruikers en abonnees van de website". Voor de verwerking van gebruikersgegevens worden alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Deze website voldoet aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). De meest uitgebreide privacywetgeving van de staat tot nu toe is de California Consumer Privacy Act (CCPA), die op 28 juni 2018 werd aangenomen en op 1 januari 2020 van kracht werd.

Principes die van toepassing zijn op je persoonlijke gegevens

Bij het verwerken van je persoonsgegevens zijn de volgende principes van toepassing die in lijn zijn met de vereisten van de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming:

 • Beginsel van rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: Uw toestemming zal altijd vereist zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden die vooraf zullen worden geïnformeerd met absolute transparantie.
 • Beginsel van gegevensminimalisatie: Er worden alleen gegevens gevraagd die strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. Zo min mogelijk.
 • Beginsel van beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking, afhankelijk van het doel wordt de overeenkomstige bewaartermijn meegedeeld, in het geval van abonnementen worden de lijsten periodiek herzien en worden records die gedurende een aanzienlijke periode inactief zijn geweest, verwijderd.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden op een zodanige manier behandeld dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd en de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om onbevoegde toegang tot of misbruik van de gegevens van gebruikers van deze website door derden te voorkomen.

Hoe zijn uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die op deze website worden verwerkt, zijn afkomstig van:

 • Contactformulier.
 • Inschrijvingsformulier.
 • Product aankoopproces.
 • Account registratieformulier.
 • Productbeoordelingen.

Wat zijn uw rechten als u uw gegevens verstrekt?

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt op deze website.

De betrokken personen hebben het recht om:

 • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die de betrokkene betreffen.
 • De rectificatie of verwijdering ervan te vragen.
 • Vragen om de verwerking ervan te beperken.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking.
 • Verzoek om gegevensportabiliteit.

Belanghebbenden hebben toegang tot hun persoonlijke gegevens en kunnen verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering van de gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Deze website zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Als betrokkene hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u mij hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke wanneer:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming.
 • De gegevens zijn verstrekt door de betrokkene.
 • De verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.

Wanneer u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de verwerkingsverantwoordelijke naar de verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen wanneer dit technisch haalbaar is.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website, bijvoorbeeld om een aankoop te doen, een e-mail naar de eigenaar te sturen of zich in te schrijven voor de nieuwsbrief met aanbiedingen en acties, verstrekt hij/zij persoonlijke informatie waarvoor deze website verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door deze website.

Op deze website zijn er verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie en wij verwerken de door geïnteresseerde partijen verstrekte informatie voor de volgende doeleinden voor elk vastleggingssysteem (formulieren). Wij informeren u dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU en de VS:

 • Contactformulier: De volgende persoonlijke gegevens worden gevraagd: Naam, E-mail, om te kunnen reageren op de wensen van de gebruikers van deze website. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om te reageren op uw verzoek en om eventuele vragen, klachten, opmerkingen of zorgen te beantwoorden die u hebt over de informatie op de website, de diensten die via de website worden geleverd, de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vragen over de wetteksten op de website, evenals alle andere vragen die u hebt die niet onder de contractvoorwaarden vallen.
 • Inschrijvingsformulier voor inhoud: In dit geval worden de volgende persoonlijke gegevens gevraagd: E-mail, voor het beheren van de abonneelijst, het versturen van nieuwsbrieven, kortingen, promoties en speciale aanbiedingen, door de gebruiker verstrekt bij het inschrijven. Er zijn verschillende formulieren op de website om het abonnement te activeren. De nieuwsbrieven worden beheerd door Mailchimp. Wij informeren u dat de verstrekte gegevens zich zullen bevinden op de servers van Mailchimp (provider van deze website) buiten de EU in de VS. Mailchimp valt onder de EU-VS Privacy Shield overeenkomst, informatie hierover is beschikbaar op hier goedgekeurd door het Europees Comité voor Gegevensbescherming.
 • Aankoopformulier: De volgende persoonlijke gegevens worden gevraagd: Naam, Achternaam, Land, E-mail, Postadres, Telefoonnummer, Postcode, Stad en Provincie, om een van de producten aan te vragen die deze website beschikbaar stelt aan haar gebruikers. Aan de hand van de verzamelde informatie kan het betreffende product worden aangevraagd. Aanvragen worden per e-mail beantwoord. De website biedt de mogelijkheid om betalingen rechtstreeks via Paypal (paypal privacy policy), via creditcardbetaling met behulp van de beveiligde Stripe betalingsgateway (stripe privacy policy) te beheren.
 • Registratieformulier: In dit geval worden de volgende persoonlijke gegevens gevraagd: E-mail, zodat u een account kunt aanmaken in het systeem en toegang hebt tot alle functies en aankoopgeschiedenis, enz.

Er zijn nog andere doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

 • Om naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving te waarborgen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.
 • Om de door deze website aangeboden diensten te ondersteunen en te verbeteren.
 • Andere niet-identificeerbare gegevens worden ook verzameld en verkregen door middel van sommige cookies die op de computer van de gebruiker worden gedownload tijdens het surfen op deze website.
 • Sociale netwerken beheren. Deze website kan aanwezig zijn op sociale netwerken. De verwerking van gegevens die wordt uitgevoerd van de mensen die volgers worden op sociale netwerken van de officiële pagina's van deze website, zal worden beheerst door deze sectie. Evenals de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die horen bij het sociale netwerk dat in elk geval van toepassing is en vooraf is geaccepteerd door de gebruiker van deze website.
 • Het zal uw gegevens behandelen met het oog op het correct beheren van zijn aanwezigheid op het sociale netwerk, het informeren over activiteiten, producten of diensten van deze website. Evenals voor elk ander doel dat de regelgeving van de sociale netwerken toestaat. In geen geval zullen we de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om reclame op individuele basis te versturen.

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679, zal deze website, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens die overeenkomen met Gebruikers van de website en abonnees. Deze website verkoopt, verhuurt of overdraagt geen persoonlijke gegevens waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd en zal dit in de toekomst ook niet doen aan derden zonder voorafgaande toestemming.

Gebruik van remarketing

De remarketingfunctie maakt het mogelijk om mensen te bereiken die deze website eerder hebben bezocht en om een specifieke doelgroep te associëren met een specifieke boodschap. Remarketing is een methode om gebruikers die deze website eerder hebben bezocht, over te halen dit opnieuw te doen.

De informatie die via deze functie wordt verzameld, wordt verzameld door cookies van Facebook en Google. U kunt zien welke gegevens deze cookies verzamelen in het volgende privacybeleid voor elke service:

Als u niet wilt dat uw gegevens door deze cookies worden verzameld, kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google via de advertentie-instellingen van Google. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies van een externe leverancier via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Met dit soort diensten kunt u rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms. De interacties en informatie die door deze website worden verkregen, zijn altijd onderworpen aan de privacyinstellingen van de gebruiker op elk sociaal netwerk. In het geval dat een service wordt geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, is het mogelijk dat deze service, zelfs als gebruikers de service niet gebruiken, gegevens over webverkeer verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd.

Rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens

 • De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.
 • Om contact op te nemen of opmerkingen te maken over deze website, is toestemming voor dit privacybeleid vereist.
 • Het prospectieve of commerciële aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die u wordt gevraagd, zonder dat de intrekking van deze toestemming in elk geval de uitvoering van het abonnementscontract beïnvloedt.

Categorie van verzamelde gegevens

 • De categorieën van verwerkte gegevens zijn identificatiegegevens.
 • In geen geval worden speciaal beschermde gegevenscategorieën verwerkt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard totdat de betrokkene verzoekt deze te verwijderen.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Veel van de tools die we gebruiken om uw gegevens te beheren, zijn uitbesteed aan derden. Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, deelt deze website gegevens met de volgende aanbieders onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden:

 • Google Analytics: een webanalysedienst van Google Inc. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om deze website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Webplatform: Automattic Inc. gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie op: wordpress.com (Automattic Inc.). Automattic Inc. verwerkt de gegevens om haar webplatformdiensten voor deze website te kunnen leveren.
 • E-mailmarketing: Mailchimp, gevestigd op 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, VS. Meer informatie op: mailchimp.com. Mailchimp verwerkt de gegevens voor het leveren van e-mailmarketingdiensten voor deze website.

Geheimhouding en beveiliging van de verstrekte gegevens

Deze website verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de gebruikers te gebruiken en te verwerken, met respect voor hun vertrouwelijkheid en om ze te gebruiken in overeenstemming met hun doel, evenals te voldoen aan haar verplichting om ze op te slaan en alle maatregelen te nemen om hun wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website bevat een SSL-certificaat. Dit is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een integrale en veilige manier worden verzonden, dat wil zeggen dat de gegevensoverdracht tussen een server en webgebruiker, en bij feedback, volledig gecodeerd of versleuteld is.

Deze website kan de absolute ondoordringbaarheid van het internetnetwerk en daarmee de schending van gegevens door frauduleuze toegang door derden niet garanderen.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking zal deze website ervoor zorgen dat elke persoon die door deze website gemachtigd is om klantgegevens te verwerken (met inbegrip van zijn personeel, medewerkers en dienstverleners) onder een passende geheimhoudingsplicht valt (hetzij een contractuele of wettelijke plicht).

Wanneer deze website zich bewust wordt van een beveiligingsincident, brengt hij de Klant hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte en verstrekt hij tijdig informatie met betrekking tot het beveiligingsincident zodra dit bekend wordt of wanneer de Klant hier redelijkerwijs om verzoekt.

Nauwkeurigheid van gegevens

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens die u indient op deze website, voor eventuele aansprakelijkheid in dit verband. Gebruikers garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te werken. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Aanvaarding en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de verwerking ervan door deze website op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Herroepbaarheid

De gegeven toestemming, zowel voor de verwerking als voor de overdracht van de gegevens van de betrokken partijen, kan te allen tijde worden ingetrokken door deze website hiervan in kennis te stellen volgens de voorwaarden die in dit beleid zijn vastgesteld voor de uitoefening van de rechten van ARCO. Deze herroeping heeft in geen geval terugwerkende kracht.

Wijzigingen in het privacybeleid

Deze website behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan de praktijken in de sector. In dergelijke gevallen zal deze website de ingevoerde wijzigingen redelijkerwijs voor de implementatie ervan aankondigen op deze pagina.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00